reglement x30

FRA 2018 MÅ ALLE BRUKE TILLOTSON HW-27A forgasseren I X30. Mer info her.

Homologisering 2018 X30

Teknisk reglement for X30, i tilleg til NBF sine Tekniske bestemelser under §745 og gjelende Homologeringsdokument for IAME X30 125cc RL-C Tag på NBF sine sider.
NBF sine bestemelser finner du hos Bilsport.no.

- X30 klassen blir delt inn i to grupperinger.
- X30 Senior som er standard klassen og som er med på alle nasjonale løp i Norge.
- X30 Senior følger alders begrensinger fra NBF under §714 for X30. Altså fra og med det året du fyller 14 år.
- X30 Master kjøres kun når klubbene spesefikt setter det opp.
 - X30 Master kan kjøres fra kalenderåret man blir 30 år.
Utover overstående er det kun vekt som skiller de to grupperingene.

Vekt reglement:
X30 Senior 165 kg
X30 Master 175 kg

Motor reglement:
Det skal foreligge homologeringsdokument for motoren. Dette finnes på www.bilsport.no.

Kun motorer av type IAME X30, kjøpt eller registrert gjennom den norske importøren er tillatt brukt. Motoren skal leveres komplett startklar med tenningsanlegg, forgasser, lyddemper og komplett radiatorsett med slanger og innsugsdemper.

All form for trimming, bearbeiding og forandring av motorens deler inklusive forgasser og tenningsanlegg er forbudt. Grading, sliping og polering regnes som bearbeiding og er forbudt. Motoren og dens deler skal til enhver tid være i overensstemmelse med homologeringsdokument og delene skal være orginale og gjenkjennbare. Ethvert avvik fra dette er å betrakte som ulovlig trimming.

Arrangørene kan pålegge utøverne å bytte komponenter, for eksempel tenningsanlegg og forgasser.

Lagere skal være samme type som orginalt, men fabrikat er fritt.
Eks. Veiv lager skal være 6206 TN9/C4, men må ikke være SKF.

Det er kun lov med 0,4mm Sylinderfotspakning. Toleranse +-0,08mm
Innsugspakning 1,0mm. Toleranse +-0,3mm
Reedhuspakning Ytre 0,8mm. Toleranse +-0,3mm
Reedhuspakning Indre 1,0mm. Toleranse +-0,3mm

TILLATTE TENNPLUGGER:
- NGK BR9EG
- NGK BR10EG
- NGK BR9EIX
- NGK BR10EIX
- NGK R 6252K-105
- NGK R 6254E-105

Det er tillatt, men ikke pålagt å bruke ekstra eksos med varen nr X30125723-K i Norge.
Dette er kun for å redusere støy om ønskelig.

Netting over lydboks rørene (vare nr. 580.080) er valgfritt om man ønsker å ha på eller ta av. Men om man ønsker å ha på noe er det kun den originale varianten som er lov.
Nettingen må ikke forveksles med filter innsats (10751-A) som er påbudt å bruke.

O-ring til vannpumpa er fri, men det er kun lov å bruke 2 stk O-ringer. Reimhjulet skal være montert, og O-ringene skal sitte på den.
Det er ikke lov å feste noe på radiatoren og dens monteringsbraketter, annet en teip for å regulere temperaturen. Teipen må være festet slik at den ikke kan falle av.
Termostat må være montert og innmat må være intakt (ikke fjernet).